Курс бухгалтерського обліку в комплексі з 1С 8.3 - це комплексне навчання бухгалтерії та професії  бухгалтера в программі 1С 8.3. Дуже велика кількість практичних занять. Всі ази бухгалтерського обліку пояснюють на практичних прикладах. В курсі розглядається  діятельність підприємства на загальній  системі оподаткування, платника ПДВ і діятельність ФОП на єдиному податку.

На наших курсах бухгалтерів ви оволодієте бухгалтерськими програмами, ознайомитеся с новинами в законодавстві, підвищете свій рівень кваліфікації. Наші Курси 1С у Вінниці - це професійні викладачі, індивідуальний підхід та найнижчі ціни!

Бухгалтерський облік та 1С

Заняття ІНДИВІДУАЛЬНІ АБО В міні-групах 2-3 особи (графік обговорюється)

kurs light 

Початковий рівень

(6 занять по 2 години)

1900 грн

kurs med

Середній рівень

(9 занять по 2 години)

2900 грн

kurs full

Повний курс

(12 занять по 2 години)

3900 грн

Записатись на курси

Початковий рівень

1 заняття

01. Принципи та методи бухгалтерського обліку
02. Баланс і його побудова

2 заняття

03. Основи податкового обліку (ЄП, ПДВ, податок на прибуток)
04. Організація бухгалтерського обліку

3 заняття

05. Загальні принципи роботи в 1С + Medoc
06. Заповнення довідників в програмі 1С + Medoc

4 заняття

07. Кадровий облік
08. Взаєморозрахунки з контрагентами. Банківські операції

5 заняття

09. Облік касових операцій і операцій з підзвітними особами
10. Облік розрахунків з оплати праці

6 заняття

11. Облік виробництва продукції, витрат та доходів
12. Регламентована звітність

Записатись на курси

Середній рівень

1 заняття

01. Теоретичні основи бухгалтерського обліку
02. Баланс і його побудова

2 заняття

03. Рахунки обліку та відображення операцій
04. Основи податкового обліку (ЄП, ПДВ, податок на прибуток)

3 заняття

05. Загальні принципи роботи в 1С+ Medoc
06. Початок обліку в 1С+ Medoc

4 заняття

07. Заповнення довідників в програмі 1С+ Medoc
08. Кадровий облік

5 заняття

09. Введення залишків в 1С. Журнал операцій
10. Взаєморозрахунки з контрагентами. Банківські операції

6 заняття

11. Облік основних засобів та нематеріальних активів
12. Облік малоцінних активів

7 заняття

13. Облік отриманих і реалізованих послуг
14. Облік касових операцій і операцій з підзвітними особами

8 заняття

15. Облік розрахунків з оплати праці (частина 1)
16. Облік розрахунків з оплати праці (частина 2)

9 заняття

17. Закриття місяця і визначення фінансових результатів
18. Регламентована звітність

Записатись на курси

Повний курс

1 заняття

01. Бухгалтерський, податковий та управлінський облік: суть і основи
02. Баланс і його побудова

2 заняття

03. Рахунки обліку та подвійний запис
04. Основи податкового обліку (ЄП, ПДВ, податок на прибуток)

3 заняття

05. Організація бухгалтерського обліку
06. Загальні принципи роботи в 1С+ Medoc

4 заняття

07. Початок обліку в 1С+ Medoc
08. Заповнення довідників в програмі 1С+ Medoc

5 заняття

09. Кадровий облік
10. Введення залишків в 1С. Журнал операцій

6 заняття

11. Взаєморозрахунки з контрагентами. Банківські операції
12. Облік запасів

7 заняття

13. Облік основних засобів та нематеріальних активів
14. Облік малоцінних активів

8 заняття

15. Облік отриманих і реалізованих послуг
16. Облік касових операцій і операцій з підзвітними особами

9 заняття

17. Облік розрахунків з оплати праці (частина 1)
18. Облік розрахунків з оплати праці (частина 2)

10 заняття

19. Облік розрахунків з оплати праці (частина 3)
20. Закриття місяця і визначення фінансових результатів

11 заняття

21. Облік виробництва продукції, витрат і доходів
22. Регламентована звітність (частина 1)

12 заняття

23. Регламентована звітність (частина 2)
24. Додаткові уроки

Записатись на курси
 
Написати повідомлення